Maddenin Tanecikli Yapısı

yenerberktas

Administrator
Yönetici
Kurumsal Üye
Mesajlar
163
Puanları
18
7.3.1. Maddenin Tanecikli Yapısı
Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu/Kavramlar: Atom (çekirdek, katman, proton, nötron, elektron), iyon (katyon, anyon), molekül
7.3.1.1. Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıkları bilir.
7.3.1.2. Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular.
7.3.1.3. İyonların nasıl oluştuğunu kavrar, anyon ve katyonlara örnekler verir.
7.3.1.4. Aynı ya da farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını kavrar.
7.3.1.5. Çeşitli molekül modelleri oluşturur ve sunar.

Maddenin Tanecikli Yapısı

Atom Nedir?

- Maddenin en küçük yapı taşına atom denir.
- Sadece tek tür atom içeren maddelere element denir. Yani bakır elementi içerisinde sadece bakır atomları bulunur.
- Atom çerisinde de daha küçük parçacıklar olan proton, nötron ve elektron bulunur.
Proton:
Çekirdekte bulunur. Yükü (+) pozitifdir. “p” simgesi ile gösterilir.
Nötron: Çekirdekte bulunur. Yüksüzdür (Nötr). Kütlesi protonun kütlesine eşittir. “n” simgesi ile gösterilir.
Elektron: Çekirdek etrafında çok hızlı hareket eder. Yükü (-) dir. “e” simgesi ile gösterilir.

Atomun özellikleri

  • Elektron çekirdeğin etrafında katmanlarda hareket etmektedir.
  • Proton ve nötron atomun çekirdekte yavaş hareket eder.
  • Atomun hacmini elektronlar oluşturur. Elektronlar çok geniş bir alanda bulunmaktadırlar.
  • Bir atomun kimliğini protonlar belirler. Aynı cins atomların proton sayıları da aynıdır.
  • Atomun kütlesini proton ve nötronlar belirler. (Elektronlar çok küçük olduğu için ihmal edilebilir.)
  • Elektronlar ve protonlar arasındaki çekim kuvveti sayesinde elektronlar etrafa dağılmaz.
  • Elektronlar çok hızlı hareket ettikleri için çekirdeğe yapışmazlar.
  • Aynı cins her atomun nötron ve elektron sayıları farklı olabilir. Elektronlar alınıp verilebilir, nötron sayıları da değişebilmektedir.
Not: Bir atomu futbol sahası kadar büyüttüğümüzde çekirdek başlama noktasında bulunan bir böcek kadar olsa, elektronların bulundukları hacim futbol sahası kadardır.
 
Üst